Saxofoon school Peter Ennen

Voorwaarden

Lesovereenkomst Saxofoonschool Ennen (download pdf)

Voor elk cursusjaar dient opnieuw een inschrijfformulier te worden ingezonden.

Het cursusjaar beslaat 7 maanden.

De overeengekomen lesdata, lestijden en lesduur kunnen  niet eenzijdig  gewijzigd worden.

Lessen die niet kunnen doorgaan vanwege de afwezigheid van de leerling  worden niet ingehaald , tenzij `t lesrooster van de docent hiertoe mogelijkheden biedt. Voor 10 lessen per jaar moet een les 24 uur van te voren zijn afgezegd.

De docent heeft het recht om 1 keer per cursusjaar afwezig te zijn wegens ziekte, overige gemiste lessen  wegens het onvermogen van de docent worden  ingehaald dan wel vergoed.

Voor het verschuldigde bedrag wordt een nota zonder B.T.W.  specificatie  verzonden waarop de wijze van  betaling is 
vermeld.

Vorige pagina: Tarieven en Les vormen 10-2024/4-2025
Volgende pagina: Foto