Saxofoon school Peter Ennen

Voorwaarden

Lesovereenkomst Saxofoonschool Ennen (download pdf)

Voor elk cursusjaar dient opnieuw een inschrijfformulier te worden ingezonden.

Het cursusjaar beslaat 12 maanden.

De overeengekomen lesdata, lestijden en lesduur kunnen  niet eenzijdig  gewijzigd worden.

Lessen die niet kunnen doorgaan vanwege de afwezigheid van de leerling  worden niet ingehaald , tenzij `t lesrooster van de docent hiertoe mogelijkheden biedt. Voor 12 lessen per jaar moet een les 24 uur van te voren zijn afgezegd.

De docent heeft het recht om 1 keer per cursusjaar afwezig te zijn wegens ziekte, overige gemiste lessen  wegens het onvermogen van de docent worden  ingehaald dan wel vergoed.

Voor het verschuldigde bedrag wordt een nota met B.T.W.  specificatie  verzonden waarop de wijze van  betaling is 
vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige pagina: Aanmelding Saxofoonles Peter Ennen
Volgende pagina: Foto